Gói bản quyền MAX app QM

  • Kể từ tháng 09/2022, chúng tôi giới thiệu gói chấm MAX nâng cấp cho app QM. Gói chấm mới này duy trì toàn bộ tính năng có từ gói PRO+ hiện tại mà thầy cô đang sử dụng và bổ sung thêm một tính năng cực kỳ hữu dụng đó là: Ngoài việc sử dụng các phiếu trả lời được App QM cung cấp, thầy cô còn có thể chấm được tất cả phiếu trả lời của các App khác như TNMaker, Azota. Mục đích phòng trường hợp đơn vị của quý thầy cô, đã sử dụng phiếu trả lời không phải do app QM cung cấp nhằm tạo thuận lợi nhất cho thầy cô và các em học sinh.

  • Nếu thầy cô đang dùng gói PRO để nâng cấp lên gói MAX, cần thanh toán thêm 250k.

  • Nếu thầy cô đang dùng gói PRO+ để nâng cấp lên gói MAX cần thanh toán thêm 100k.

Hình ảnh minh họa dùng app QM để chấm phiếu Azota
Dưới đây mà một số loại phiếu app QM hỗ trợ thêm.

TNMaker - 20

TNMaker - 40

TNMaker - 50

TNMaker - 60

TNMaker - 100

TNMaker - 120

TNMaker - 40 - Ngang

Azota - 120