CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua hàng tại chamthi.com

Công ty hoàn tiền 100% cho khách hàng vì 1 trong các lý do:

1. Điện thoại khách hàng không sử dụng được phần mềm QM

2. Xem xong video hướng dẫn, nhưng vẫn không thể áp dụng được

Thời gian yêu cầu hoàn tiền được tính là 30 ngày kể từ ngày mua hàng.