CHÍNH SÁCH HỢP TÁC

HỢP TÁC VÀ QUẢNG CÁO

ChamThi.com không có chính sách cụ thể về quảng cáo và hợp tác kinh doanh.

Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cân nhắc mọi lời đề nghị.

Bạn có thể gửi đề xuất về email quizmarkerapp@gmail.com

Trân trọng.